Menu

Skab evidensbaseret viden om, hvordan mennesker bruger en bygning

Bygninger er spændende, men de mennesker, der færdes i bygningerne er endnu mere spændende! I dag ved vi overraskende lidt om, hvordan vores bygninger bliver brugt, og det vil vi gerne lave om på!

 

Vi har udviklet en række løsninger, der skaber viden om, hvordan bygninger bliver brugt. Vi skaber viden om, hvordan bevægelsen mellem forskellige bygninger sker. Vi skaber tryghed for ældre og plejekrævende mennesker, som gerne vil blive boende i eget hjem.

 

Besøgende i en bygning

Det kan være svært finde af, hvorfor en bygning fungerer godt - eller måske ikke fungerer så godt.

 

Hvor er de besøgende i bygningen? Hvilken vej går de? Hvor mange er tilstedet i lokalerne ad gangen på et givent tidspunkt? Enhver bygning skabes med udgangspunkt i nogle visioner og forestillinger om, hvordan bygningen skal bruges. Nu er der mulighed for skal skabe evidensbaseret viden om bygningen i brug.

 

På den måde får du værdifuld viden, som du kan bruge i kommende projekter eller i forbindelse med gentænkning af bygningens brug. Du kan også indsamle værdifuld viden, som skal sættes i samspil med bygningens øvrige systemer, så de besøgende i bygningen får en endnu bedre oplevelse.

 

Viden, du kan få:

Simpel optælling
Hvor mange mennesker besøger et sted? 

 

Genbesøg
Hvor mange kunder kommer igen? 

 

Besøgsmønstre på tværs af steder
Typiske kundemønstre

 

Besøgsmønstre i forhold til tid
Hvilke steder besøger kunderne først? Hvor lang går der, før de er et andet sted? Er der steder, der typisk besøges samme dag? Hvad tid på dagen? Hvor længe bliver de der?

 

Steder med stor tiltrækningskraft
Ses sammenhæng mellem mange besøg ét sted, og de samme besøgende et andet sted umiddelbart før eller efter?

 

Mange anvendelsesmuligheder!

Det er informationer, der kan bruges i et utal af sammenhænge i hverdagen.

 

Det er muligt at afdække kundernes færden en butik, et butikscenter, en forlystelsespark, en bydel eller landsdel. Der kan både indsamles data i en enkel bygning eller på tværs af flere lokationer.  De indsamlede data kan anvendes til styring af bygningen, så indeklimaet reguleres efter antallet af mennesker. Vi kan både tilbyde kortere forløb, der afsluttes med en rapport eller en abonnementsordning.

Professionelle & flexible løsninger

I nogle tilfælde er der brug for en stationær løsning, som spiller sammen med bygningens øvrige systemer, og i andre tilfælde kan det være en fordel med en løsning, hvor der foretages målinger over en kortere perioden, som kan gentages på et senere tidspunkt. Imellemtiden kan udstyret så anvendes i en anden placering eller en helt anden bygning.

 

PLEJE & VELFÆRD

Der er mange muligheder for at udnytte den nyeste teknologi til mennesker med funktionsnedsættelse. Ofte kan teknologien bidrage til mere privatliv, større tryghed og mere effektiv udnyttelse af personaleressourcer. 

 

Langt de fleste ønsker at blive i eget hjem, så længe som muligt. New Nordic Engineering arbejder med flere løsninger, der kan forlænge tiden i eget hjem. Vi arbejder med tryghedsskabende løsninger, der tænkes med ind i nybyggerier eller etableres nemt og billigt i eksisterende boliger. Det er muligt at udbygge en løsning hos den ældre eller plejekrævende med flere sensorer, hvis der opstår nye behov hen ad vejen. Det giver rigtig gode muligheder for at tilpasse en løsning til den enkelte. 

  

Driftsikkerhed & tryghed

Vi specialister i sensorer og i at få dem til at tale sammen. Sensorerne kan registrere næste alt; bevægelse, gulvberøring, vandforbrug, elforbrug, temperatur, støj osv. Hvilke sensorer, der skal sættes op i en bolig, aftales med den ældre eller plejekrævende selv og dennes pårørende. Der er flere forskellige modeller for, hvordan sensorernes registreringer skal formidles og til hvem, så også her er der mulighed for tilpasning til den enkelte. 

  

Vores løsninger er så enkle, at de fleste skal kan sætte udstyret op. Ellers kan vi hjælpe med dette!

 

Én løsning som dækker mange behov

Sensorløsninger kan indgå i mange typer af løsninger. Det gælder også vores. Det betyder, at der er meget stor flexibilitet. Vi kan lave løsninger til en enkel bolig eller større bygninger med mange plejeboliger. Her er der mulighed for at lave forskellige løsninger i hver bolig alt efter behovene.

 

Til plejehjem kan der udbygges med temperaturmålinger (egenkontrol), hvor der opbevares fødevarer og medicin, og myndighederne stiller krav om dokumentation for løbende kontrol.

 

Kontakt os

Er du interesseret i at høre mere om vores løsninger eller har du spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Jarne Haugaard Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Tlf. 8834 2028